• 2
שולחן עבודה לחדר בקרה
בחירת צבע:
עמדת עבודה למחשב